Grilstad Marina, Trondheim

Med byggherren Grilstad Marina har Edvardsson Entreprenør AS ingått direkte avtale at produsere nye leiligheter nede på Kanalen, ett spennende område med store muligheter.

«Med mest mulig sol, lengst mulig»  Det har vært arkitektens visjon for Kanalen. Alt er lagt til rette for at du virkelig skal kunne nyte solen, utsikten og det unike lyset over Strindfjorden.

Totalt 6 leilighetsbygg med flott beliggenhet langs kanalen. En ”solfanger” som får tak i sola fra sør og utsikten ut over fjorden mot nord. Suksessiv innflytting fra høsten 2014. Første trinn er hus A og B og inneholder 86 leiliheter med høy standard.

Kund:Grilstad Marina
Projektstart: 2014