Nordlandssykehuset HF, Bodø

Edvardsson Entreprenør AS har ingått sammarbeids avtale med HENT vedrørende  modernisering og utbygging av nytt sykehus. Med lang og stor erfaring av sykehusmiljø er Edvardsson Entreprenør AS en naturlig partner på denne typ av prosjekt, vi har produsert store deler av St. OlavHospital i Trondheim og A-Hus i Oslo

Ved årskiftet 2014/2015 skall man ta i bruk  helt ny behandlingsfløy i Bodø.  Siste fase på Nordelandssykehuset i  Bodø er planlagt ferdig i 2018.

Kund:HENT
Projektstart: 2014