R6, Oslo

Edvardsson Entreprenør AS var ansvariga för alla antikvariska måleri- och snickeriarbeten.
Arbetet skedde i samarbete med riksantikvarien där utmaningen var att genomföra projektet med samma metoder som användes då huset en gång byggdes.

Projektet innefattade bland annat återskapande av gamla övermålade tak och väggdekorer, samt arbetsmetoder såsom marmorering, årding och förgyllning.

Projektvärdet överskred 21 000 000 NOK.

Kund:Veidekke
Projektstart: 2010