Siemens, Oslo

Edvardsson Entreprenør AS har under 2013 haft ett  sammarbeids avtal  med AF Gruppen i Oslo at produsere og levert det nye HK for Siemens på Linnerud, dette er ett bygg med ekstremt høy miljøprofil og har vart en utfordring for alle innvolverte aktører.

Med ett gott sammarbeid mellom oss og AF fick vi også dette prosjekt levert til kunde i utsatt tid.

Kund:AF Gruppen
Projektstart: 2013